Voorthuizen Zuid, Noord en West

Wijkverpleging en -verzorging

Buurtzorg Nederland is een landelijke thuiszorgorganisatie met plaatselijke zelfsturende teams van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Buurtzorg werkt met kleine teams van maximaal tien vaste medewerkers.  

Voorthuizen telt op dit moment drie teams. In ieder team worden de taken onderling verdeeld en de verantwoordelijkheid samen gedragen. Door op deze wijze te werken, ziet u dagelijks dezelfde vertrouwde gezichten en heeft u een vaste persoonlijk begeleider. 

De door ons geleverde zorg wordt vanaf 2016 volledig vergoed. Het Buurtzorg team regelt voor u de zorgaanvraag en vergoedingen rechtstreeks met de betreffende zorgverzekeraar. 

 

Persoonlijk

Ieder mens is uniek ... uw persoonlijke situatie en wensen zijn dan ook het uitgangspunt van onze zorgverlening. De zorg wordt telkens afgestemd op uw behoefte en in onderling overleg worden mantelzorgers betrokken bij de zorg. 

 

Samenwerking 

Voor een goede afstemming van de zorgverlening onderhouden we regelmatig contact met de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. 

 

Terminale zorg

Ook hierin staan uw wensen centraal en stemmen we deze dagelijks met u en uw naasten zorgvuldig af. Terminale zorg verzorgen wij met een klein team wat passende specialistische verpleging kan bieden. Indien er volledige nachtzorg noodzakelijk is, kunnen wij een extern zorgteam inschakelen voor de gewenste uren. 

 

Solliciteren

Lijkt het je ook leuk om bij Buurtzorg Voorthuizen te werken? 

We zoeken regelmatig nieuwe collega's. Vaste medewerkers, maar ook oproepkrachten. Solliciteren kan via de email naar voorthuizennoord@buurtzorgnederland.com, voorthuizenzuid@buurtzorgnederland.com en voorthuizenwest@buurtzorgnederland.com.

 

Bereikbaarheid. 

Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar (van 23.00 - 07.30 uur alleen voor noodgevallen). 

 

Wilt u zorg of meer informatie, neem dan contact met ons op via één van de volgende teams: 

Team Voorthuizen Noord

tel. : 06-23739080

voorthuizennoord@buurtzorgnederland.com

 

Team Voorthuizen West

tel. : 06-22720776

voorthuizenwest@buurtzorgnederland.com 

 

Team Voorthuizen Zuid

tel. : 06-12527603

voorthuizenzuid@buurtzorgnederland.com

 

Oktober 2016

 

Adres: Noordersingel 19a, 3781 XH Voorthuizen 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Voorthuizen Zuid, Noord en West, neem dan contact met ons op.
Z:0612527603, N0623739080;W0622720776
voorthuizen@buurtzorgnederland.com